Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym"

 

Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

oraz

Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej
w dniach 4-5 grudnia 2018 roku

„Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym”

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne jest jednym z podstawowych zadań państwa, realizowanym przez posiadane uprawnienia i narzędzia oraz wyspecjalizowane służby i instytucje. Relacja państwo-obywatel oraz działania zmierzające do budowania poczucia bezpieczeństwa mogą być postrzegane w odmienny sposób przez państwo
i obywateli.  Służby i instytucje oczekują coraz szerszych uprawnień, obywatele obawiają się utraty swoich praw i wolności. Jednak im większe jest poczucie zagrożenia, budowane m.in. na podstawie dostarczanych przez media informacji (w tym informacji płynących ze strony władz), tym większa zgoda ze strony społeczeństwa na ograniczanie tychże praw. W dobie rozproszonych zagrożeń oraz terrorystycznych organizacji sieciocentrycznych prawa
i swobody obywatelskie ustępują przed strachem o własne bezpieczeństwo. Strach ten starają się wykorzystać także politycy budując w ludziach poczucie narastającego zagrożenia oraz zwiększając uprawnienia służb, nad którymi mają kontrolę. Zanika kluczowy element równowagi pomiędzy wolnością jednostki a siłą państwa jako instytucji.

 

Celem konferencji jest analiza sposobu w jaki postrzegane jest bezpieczeństwo przez dwa kluczowe podmioty – instytucje publiczne, w tym między innymi służby mundurowe (policja, wojsko, służby wywiadowcze) oraz społeczeństwo zarówno na poziomie państwowym jak i lokalnym.

Chcielibyśmy zaprosić do dyskusji w pięciu blokach tematycznych:

  1. Społeczeństwo a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
  2. Bezpieczeństwo jako narzędzie operacji psychologicznych.
  3. Postrzeganie bezpieczeństwa na poziomie wspólnot lokalnych.
  4. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w sferze publicznej w Polsce i na świecie.
  5. Bezpieczeństwo społeczne osób niepełnosprawnych na Podlasiu.

Zgłoszenia wraz z proponowanymi tematami wystąpień oraz streszczeniem do 500 znaków prosimy przesyłać na adres bezpieczenstwo@uwb.edu.pl do dnia 15 listopada 2018 roku.

Opłata za udział w konferencji wynosi 300 PLN. Opłata nie obejmuje noclegu.

Nr konta bankowe zostanie podany po zakwalifikowaniu się na konferencję.