Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja "Multivariate Statistical Analysis 2018 "

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów pragnę przypomnieć o zbliżającej się konferencji "Multivariate Statistical Analysis 2018", która odbędzie się
w dniach 5-7 listopada 2018 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ i zaprosić Państwa do czynnego uczestnictwa w konferencji.

Wykłady zaproszone wygłoszą:
- prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański
- prof. Achille Vernizzi, Univeristy of Milan

Uczestnikiem konferencji będzie również Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut.

W programie konferencji, jak co roku, zaplanowana została sesja historyczna "Statystycy polscy w drodze do niepodległości", na której
referaty wygłoszą:
- prof. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki: Udział Towarzystw Naukowych w organizacji struktur niepodległej Polski
- prof. dr hab. Józef Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Profesor Juliusz Leo - naukowiec, samorządowiec, polityk
- prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Mieczysław Warmus - wspomnienie w setną rocznicę urodzin
- prof. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki: Tadeusz Korzon- pierwsze próby szacunku dochodu

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się również koktajl dedykowany Panu prof. dr hab. Czesławowi Domańskiemu oraz Pani Prof. dr hab. Wacławie Starzyńskiej z okazji 50-lecia pracy.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie www.msa.uni.lodz.pl

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do 7 października 2018.