Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium Uniwersytet Gdański

Dzień dobry,

Po raz szósty zapraszamy na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 26-27
czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. To przestrzeń dzielenia
się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy.

W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7 fantastycznych tematów!) oraz
wyjątkowy wieczór integracyjny sprzyjający nieformalnej wymianie myśli i nawiązywaniu kontaktów. Do 15 czerwca przyjmujemy jeszcze
zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Program Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl

Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna

Zapraszamy!