Wydział Ekonomii
i Finansów

Zarządzenie Rektora w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku zostało opublikowane Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

Jednocześnie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickich 2020/2021 realizowane będą w dwóch formach, tj. kontaktu bezpośredniego i zdalnej. Szczegóły w tym zakresie zostaną przedstawione w najbliższych dniach.