Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie UCO UwBUniwersyteckie Centrum Obliczeniowe uruchamia nową usługę, której celem jest zdecydowane ułatwienie  - udostępnianie infrastruktury informatycznej w formie chmury obliczeniowej. Taki model pozwala nam wyjść z ofertą poza grono tradycyjnych użytkowników centrów obliczeniowych.

W szczególności, model taki umożliwia dużo łatwiejsze udostępnianie danych badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych, obniża znacząco bariery techniczne utrudniające wykorzystanie technik obliczeniowych do prowadzenia badań, w tym również w dziedzinach "cyfrowej humanistyki" czy "cyfrowych nauk społecznych".

Z okazji uruchomienia chmury organizujemy konferencję "Chmury dla nauki i biznesu", która ma na celu przybliżyć problematykę chmur obliczeniowych szerszej społeczności akademickiej a także szerokiej publiczności. Konferencja odbędzie się 4 lutego 2020, w auli gmachu Matematyki i Informatyki, na kampusie Uniwersytetu przy ul. Ciołkowskiego 1M.

W imieniu organizatorów pragnę zaprosić Panią, oraz pracowników i doktorantów kierowanej przez Panią jednostki do wzięcia udziału w konferencji. Bardzo proszę o rozpropagowanie tego zaproszenia wśród zainteresowanych.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie konferencji:

https://chmura.uco.uwb.edu.pl/konferencja2020/