Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na konferencję naukową: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju 30.06.2022 – 1.07.2022

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju
która odbędzie się w dniach 30.06.2022 – 1.07.2022
na auli Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 1J

Na konferencji spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
1.Co oznacza Europejski Zielony Ład dla teorii ekonomii?
2. Co oznacza Europejski Zielony Ład dla praktyki gospodarczej?
3. Co oznacza Europejski Zielony Ład dla dydaktyki ekonomii

Konferencja będzie też sposobem upamiętnienia dorobku naukowego i organizacyjnego Profesora Bazylego Poskrobki