Wydział Ekonomii
i Finansów

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ nt. POLSKA 1918-2018. DALSZA PERSPEKTYWA.

 

Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia

we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

zapraszają na

Konferencję naukową nt.

Polska 1918-2018. Dalsza perspektywa.

 

20 listopada 2018 r., godz. 12.00-16.00, Warszawska 63, Białystok, s. 201

 

 MODERATOR: dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB, Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku


PROGRAM:
1. POLSKA PO 2018 R. REFLEKSJE POZYTYWNE. – prof. dr hab. Andrzej F. Bocian, Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
2. SPOŁECZNY WYMIAR GLOBALIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI – REFLEKSJE NAD JEJ INTENSYWNOŚCIĄ – dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, Zakład Ekonomii Sektora Publicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
3. 100 LAT DOŚWIADCZEŃ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
4. TRWAŁOŚĆ ZJAWISKA SZAREJ STREFY W POLSKIEJ GOSPODARCE? PRZYKŁAD TURYSTYKI. – mgr Wanda Karpińska-Mizielińska, prof. Tadeusz Smuga, dr Piotr Ważniewski, Polski Instytut Ekonomiczny
5. ZNACZENIE PODEJŚCIA TERYTORIALNEGO W KREOWANIU ROZWOJU REGIONALNEGO – dr hab. Dorota Perło, Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
6. INNOWACYJNOŚĆ A POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI, prof. dr hab. Marek Proniewski, dr Joanna Bogna Zielińska, Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
7. INFRASTRUKTURA JAKO BARIERA ROZWOJU POLSKI: REFLEKSJE NAD JEJ TRANSFORMACJĄ – dr Paweł Piątkowski, Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
8. DYSKUSJA.