Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do zgłaszania referatów na konferencję z okazji 50-lecia IRG SGH

Szanowni Państwo,

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH serdecznie zaprasza do zgłaszania referatów i uczestniczenia w konferencji naukowej z okazji 50-lecia swojej działalności. Konferencja odbędzie się w dn. 13 i 14 października 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

TEMAT KONFERENCJI

Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19

REFERATY

Referat może zostać opracowany w językach polskim lub angielskim. Organizator oferuje możliwość opublikowania referatu, o ile zostanie on zaaprobowany przez Radę Programową, w recenzowanej monografii naukowej.

TEMATYKA REFERATÓW

  • Koniunktura w gospodarce, koniunktura w sektorach
  • Monitorowanie i prognozowanie koniunktury w Polsce
  • Metody i narzędzia monitorowania procesów gospodarczych
  • Znaczenie badań koniunktury dla podmiotów gospodarczych
  • Gospodarka światowa po pandemii
  • Koniunktura gospodarcza w obliczu wyzwań geopolitycznych

TERMINY

30 czerwca 2022 r.: Przesłanie tytułu i streszczenia referatu.

31 lipca 2022 r.: Akceptacja zgłoszenia przez Radę Programową.

15 września 2022 r.: Przesłanie pełnego tekstu referatu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez referatu (przewidziane uczestnictwo w formie hybrydowej).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej konferencji:

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/konferencje/Strony/50-lecie_IRG_SGH.aspx

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Marek Rocki

Przewodniczący Rady Programowej, Dyrektor IRG SGH

 

Dr Marek Radzikowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, IRG SGH