Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w debacie: PAŃSTWO I JEGO TRANSFORMACJA. RETROSPEKCJA I PROJEKCJE

Serdecznie  zapraszamy  na  seminarium  naukowe,  którego  założeniem  jest  wymiana  poglądów naukowców  zajmujących  się  instytucjonalizmem  oraz  przedstawicieli  Austriackiej  Szkoły  Ekonomii. Zamierzamy przedstawić różne punkty widzenia na rolę państwa, jego transformację oraz instytucji we współczesnej  gospodarce.  Seminarium  jest  kontynuacją  tradycji  debat  rozpoczętych  w  2016  roku  w Łodzi z inicjatywy Forum Myśli Instytucjonalnej. W tym roku współorganizatorem jest Instytut Misesa oraz Uniwersytet w Białymstoku.
 
W imię korzyści dla przedsiębiorców postępuje powoli proces samoograniczenia państwa socjalnego. W  krajach,  gdzie  rozwinął  się  neokorporatyzm,  oficjalne  reprezentacje  interesów  ulegają dezorganizacji.  Wszędzie  na  znaczeniu  zdają  się  zyskiwać  publiczne  agencje,  skupiające profesjonalistów  i  opierające  się  na  radach  ekspertów  i  prywatnych  think  tankach  raczej  niż  na społecznych konsultacjach. Polityka gospodarcza coraz bardziej zależy od programów wypracowanych przez  stosunkowo  wąskie  grupy    (firmy  konsultingowe,  zespoły  doradców  powołane  ad  hoc)  i  od specjalnych  regulacji  wytwarzanych  przez  urzędy  regulacyjne.  Uzależnienie  państwa  od  dostępu  do "rynku długu" osłabia jego pozycję względem wierzycieli. Taka transformacja państwa i jego pozycji sprowadza demokrację do wyboru polityków, a nie do polityki. Czy państwo przetrwa w XXI wieku?


Do pobrania

Program seminarium naukowego