Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie dla studentów i doktorantów do udziału w Konferencji w Grodnie.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konferencji naukowej "Ekonomia i Zarządzanie XXI wieku", zaplanowanej na 11-12 kwietnia 2019 r.
Składanie artykułów i rejestracja została przedłużona do 15 marca 2019 r. Ulotka konferencji.