Wydział Ekonomii
i Finansów

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii.

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, studentów do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  

Konferencja odbędzie się 24 września 2021 roku w formie on-line.

 

Pełna informacja na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej:  www.konf.iiei.ue.poznan.pl