Wydział Ekonomii
i Finansów

Wykaz planowanych konferencji naukowych w roku akademickim 2021/2022

 


Wykaz zrealizowanych konferencji naukowych w roku akademickim 2021/2022.


Lp.

 

Tytuł konferencji/seminarium

 

Organizator

(zakład/katedra)

Termin

Platforma

KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ

1.       

Konferencja nt. „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce światowej”

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

26-27.05.2022

Forma mieszana (bezpośrednio i zdalnie)

KATEDRA FINANSÓW

2.

Konferencja Naukowa "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia"

konferencja organizowana w ramach współpracy: 
- Katedry Finansów Uniwersytetu w Białymstoku,

- Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu,

- Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego,

- Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

- Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 8 kwietnia 2022 Zoom

3.       

Konferencja nt. „Diagnoza stanu finansów samorządu terytorialnego”

Katedra Finansów oraz Katedra Finansów Publicznych z  Instytutu Ekonomii Finansów, UMCS w Lublinie

30-31 maja 2022

Forma stacjonarna

KATEDRA NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

4.       

Cykl seminariów naukowych nt. "Wiosenne porządki ilościowe. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach ekonomicznych."

Zakład Metod Ilościowych

25 marca 2022 (przedsiębiorstwa) i 27 maja (miasta)

Microsoft Teams

5.       

Konferencja nt. „Gospodarka czasu wolnego”

Zakład Metod Ilościowych oraz Polski Instytut Ekonomiczny

20 czerwca 2022

Microsoft Teams

6.

Seminarium naukowe „Creative thinking for enterprenuers”

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Metod Ilościowych

 kwiecień 2022

Forma hybrydowa stacjonarna plus on-line (Microsoft Teams)

KATEDRA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

7.   

Konferencja nt. „UWARUNKOWANIA I MECHANIZMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Teoria i polityka zrównoważonego rozwoju a Europejski Zielony Ład”.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora dr. hab. Bazylego Poskrobki,

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

30.06.- 01.07.2022

Forma stacjonarna

 

 

Wykaz konferencji i seminariów organizowanych  przez  Wydział Ekonomii i Finansów UwB w roku akademickim 2020/2021.


Lp.

 

Tytuł konferencji/seminarium

 

Organizator

(zakład/katedra)

Termin

Platforma

KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ

1.       

Konferencja Naukowa XXI Podlaskie Forum Ekonomistów. Pamięci dr hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB

Katedra Ekonomii Politycznej;

PTE Oddział w Białymstoku

26 listopada 2020

Blackboard Collaborate

2.       

Konferencja nt. Rozwój społeczno – gospodarczy w teoriach ekonomicznych. Anatomia kryzysu

KEP, Instytut Misesa, PTE, PTHG, FMI

28-29 czerwca 2021 r.

Stacjonarnie
http://konferencjarsg.uwb.edu.pl/

3.

II Konferencja naukowa "Szanse rozwoju regionów w dobie wyzwań XXI wieku"

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej

23 kwietnia 2021

MS Teams

KATEDRA FINANSÓW

4.       

Seminarium nt. Finanse publiczne w dobie pandemii: problemy – wyzwania – rekomendacje

Katedra Finansów

Katedra Skarbowości - SGH w Warszawie

Katedra Finansów Publicznych - UE w Katowicach

15 marca 2021

Microsoft Teams

5.       

Konferencja II Podlaskie Forum Finansów Publicznych. Finanse publiczne - współczesne trendy badawcze - stan i perspektywy

Katedra Finansów

11-12 października 2021

Microsoft Teams

6.

The socio-economic impact of the Covid-19 pandemic: a review [Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii Covid-19: przegląd]

Zakład Finansów i Rachunkowości, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości SKP

29.03.2021

Blackboard Collaborate

KATEDRA NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

7.       

Seminarium nt. Scenariusze rozwoju miast małych i średnich w Polsce. Wyniki badania jakościowego

 

Zakład Metod Ilościowych

Polski Instytut Ekonomiczny

Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w zespole międzyinstytucjonalnym (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Białostocka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polski Instytut Ekonomiczny)

14 stycznia 2021

Microsoft Teams

8.       

Seminarium z Badań Operacyjnych. 

Zastosowanie modeli PLS-SEM do badania innowacyjności krajów Unii Europejskiej

 

Zakład Metod Ilościowych

Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (SBO KSiE PAN)

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

luty 2021

Zoom

9.       

Seminarium nt.  Myślenie heurystyczne i błędy poznawcze a  wspomaganie podejmowania decyzji- pomiar i badania eksperymentalne

Zakład Metod Ilościowych

Katedra Badań Operacyjnych UK, Katedra Informatyki Teoretycznej PB

10 grudnia 2020

Zoom

KATEDRA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

10.   

Instrumenty rozwoju lokalnego w kontekście finansowania obszarów wiejskich

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

21 stycznia 2021

Microsoft Teams