Wydział Ekonomii
i Finansów

Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych i średnich miast w perspektywie 2035

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polski Instytut Ekonomiczny zapraszają na seminarium poświęcone przyszłemu rozwojowi małych i średnich miast w Polsce. W dyskusji na temat obecnej i przyszłej sytuacji miast wezmą udział eksperci zajmujący się szeroko rozumianą polityką miejską i rozwojem regionalnym. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja i omówienie wyników badań "Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych i średnich miast w perspektywie 2035" Katarzyny Dębkowskiej, kierownik Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE.

W dyskusji wezmą udział:
• dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, doradca sektorowy w Związku Miast Polski;
• prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB;
• Wiktoria Saganowska, naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
• dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk..

Moderacja: dr hab. Dorota Perło, Wydział Ekonomii i Finansów UwB.

Dyskusję poprzedzi wstęp Andrzeja Kubisiaka, zastępcy dyrektora PIE oraz prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego, rektora UwB.

Linki do seminarium:

Facebook: https://www.facebook.com/pienetpl/posts/733152427329943

Wydarzenie na FacebookB: https://www.facebook.com/events/447079256660670/

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6758310078903840768

Twitter: https://twitter.com/PIE_NET_PL/status/1352547005399244800