Wydział Ekonomii
i Finansów

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW Z BIAŁORUSI, KTÓRZY JUŻ STUDIUJĄ BĄDŹ ROZPOCZNĄ STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Unia Europejska ogłosiła konkurs na stypendia w ramach programu "EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi"

Stypendium przysługuje przez cały okres studiów (I i II stopnia) i wynosi 450 EUR miesięcznie (od września do czerwca). Zapewniony jest także jednorazowy zwrot kosztów podróży. O stypendium mogą ubiegać się studenci m.in. polskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby represjonowane podczas protestów związanych zwyborami prezydenckimi w 2020 roku, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi,
  • osoby, które mają trudności finansowe uniemożliwiające życie wjednym z czterech krajów, w tym w Polsce,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:  http://eu4belarus.info