Wydział Ekonomii
i Finansów

VIII Konferencja LUMEN 2022 już za 7 dni !!

Szanowni Państwo,

Dokładnie 7 dni – tylko tyle dzieli nas od konferencji LUMEN 2022! 

W tym roku spotykamy się 22 i 23 listopada online, by dyskutować o: 

  • zarządzaniu uniwersytetem cyfrowym,  
  • wnioskach z ewaluacji uczelni,  
  • umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, widoczności badań i rankingach,  
  • nowoczesnych technologiach wspierających uczelnie w zakresie administracji i dydaktyki. 

Wyjątkowym punktem LUMEN 2022 będzie pierwsza gala wręczenia nagród Times Higher Education dla polskich uczelni sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023

  • W debatach wezmą udział m.in: WŁADZE REKTORSKIE WIODĄCYCH POLSKICH UCZELNI – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Białostocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

 

  • PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI WAŻNYCH DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE – Ministerstwo Edukacji i Nauki, NCBR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB, NASK, PAN, Fundacji Rektorów Polskich, KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, RGNiSW, Times Higher Education, LYRASIS, Konfederacji LEWIATAN.

 

  • PRZEDSTAWICIELE FIRM OFERUJĄCYCH INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE wiodących producentów IT, wydawnictw, firm doradczych w tym: PCG Academia, Microsoft, Anthology, Elsevier, Senetic, WEBCON, Wolters Kluwer Polska, Logitech for Business.

LUMEN 2022 będzie realizowany ONLINE, za pośrednictwem platformy umożliwiającej zadawanie pytań oraz interakcję i networking z uczestnikami konferencji. Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na konferencję na stronie www.lumen.edu.pl.   
 
Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Biuro Projektu pod numerem telefonu +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: info@lumen.edu.pl.
 
Zapraszamy i do zobaczenia na „Lumenach”!

Zespół PCG Academia