Wydział Ekonomii
i Finansów

VII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ z zakresu skarbowości korporacyjnej.

W  konkursie  mogą  brać  udział  prace  magisterskie  i  licencjackie  poświęcone  zagadnieniom  skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2019 - 2021.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

a)  wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
b)  egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej (w wersji elektronicznej),
c)  kopię  dokumentu  potwierdzającego  uzyskanie  tytułu  magistra  lub  licencjata  na  podstawie zgłoszonej pracy;  
d)  tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.

Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2021 r.


Do pobrania:

Formularz konkursowy

Regulamin