Wydział Ekonomii
i Finansów

V KONKURS IM. PROF. ADAMA SADOWSKIEGO NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ I MAGISTERSKĄ

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza V Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2022 roku i napisanych w obszarze:
NOWE TRENDY W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Konkurs skierowany jest do studentów szkół wyższych województwa podlaskiego.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie: nagroda w wysokości 500 zł;
- prace magisterskie: nagroda w wysokości 700 zł.

Prace w wersji elektronicznej, wraz z formularzem zgłoszeniowym i opinią Promotora powinny zostać przesłane na adres: pte@uwb.edu.pl
Termin składania prac upływa 30 września 2022 roku.


Szczegółowe informacje na stronie Organizatora: https://pte.uwb.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace