Wydział Ekonomii
i Finansów

Uwaga studenci II roku Ekonomii Stacjonarnej I stopnia

Uwaga studenci II roku Ekonomii Stacjonarnej I stopnia

Rozpoczyna się rejestracja  na Proseminarium

 

Specjalność: Rachunkowość i Finanse

Rejestracja na Proseminarium  rozpocznie się od dnia 30.11.2022 r., od  godz. 9.00 i trwać będzie do 2.12.2022 do godz. 23.00. W tych dniach studenci mają obowiązek zarejestrować się do wybranego przez siebie tutora.

Lista promotorów dla specjalności: Rachunkowość i Finanse

 1. Prof. dr hab. Robert Ciborowski
 2. Prof. dr hab. Marek Proniewski
 3. Dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB
 4. Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
 5. Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
 6. Prof. dr hab. Henryk Wnorowski
 7. Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
 8. Dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB
 9. Dr hab. Artur Bołtromiuk
 10. Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
 11. Dr hab. Iwona Skrodzka
 12. Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
 13. Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Oferty seminarium specjalnościowego znajdują się na stronie Wydziału.  Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSweb decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.


Do pobrania:

Oferty proseminarium specjalistycznego