Wydział Ekonomii
i Finansów

Uwaga studenci 2 roku Zarządzania Stacjonarnego I stopnia 2018 Rozpoczyna się rejestracja do grup seminaryjnych przedmiotu 0300-ZS1-2xPSE Proseminarium

Rejestracja na Proseminarium rozpocznie się w dniu 13.01.2018 r., godz. 20.00 i trwać będzie do 17.1.2019 r., godz. 23.59. W tych dniach studenci mają obowiązek zarejestrować się do wybranego przez siebie promotora.

Lista promotorów Kierunku Zarządzanie specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  1. Plawgo, Bogusław
  2. Przygodzka, Renata

Uwaga

Osoby, które nie dokonają samodzielnego zapisu w systemie USOSweb decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.