Wydział Ekonomii
i Finansów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB CZEKA NA KANDYDATÓW !!!

Liczba miejsc: 22

Dyscypliny:

 • Ekonomia i finanse,
 • Nauki prawne,
 • Nauki socjologiczne,
 • Pedagogika

Rekrutacja:

 • dwuetapowa w drodze konkursu

Terminy:

 • Rejestracja w systemie IRK – do 31 lipca 2020 r.
 • Złożenie kompletu dokumentów – do 31 lipca 2020r.
 • Ogłoszenie wyników I etapu – 03 września 2020r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne – 07 -11 września 2020 r.
 • Ogłoszenie list rankingowych – 14 września 2020 r.

Studia:

 • trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej

Informacje: