Wydział Ekonomii
i Finansów

Sukces studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

Ośmiu studentów naszego Wydziału ukończyło kurs ‘Financial Modeling’ zorganizowanym przez The Marquee Group (Kanada).  Kurs realizowany był w sierpniu i wrześniu br. w formule kształcenia zdalnego w całości w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy Pani Dominice Małaszkiewicz (Ekonomia I stopnia), Pani Dorocie Zawadzkiej (Ekonomia II stopnia), Pani Izabeli Boguszewskiej (Ekonomia I stopnia), Pani Julii Magnuszewskiej (Ekonomia I stopnia), Pani Justynie Półtorak (Ekonomia I stopnia), Pani Annie, Panu Mateuszowi Wykowskiemu (Ekonomia II stopnia) i Panu Adrianowi Bańkowskiemu (Ekonomia II stopnia)!