Wydział Ekonomii
i Finansów

Sukces studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

Kolejnych dwóch studentów naszego Wydziału ukończyło kurs ‘Financial Modeling’ zorganizowanym przez The Marquee Group (Kanada).  Kurs realizowany w formule kształcenia zdalnego w całości w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy Pani Katarzynie Paulinie Cymbor (MSG, I stopnia)
oraz Panu Adrianowi Radziszewskiemu (MSG, I stopnia)!