Wydział Ekonomii
i Finansów

Stypendium na George Mason University skierowane do polskich studentów – aplikacje do 15 stycznia 2019 r.

The Fund for American Studies oferuje stypendium związane z pobytem i nauką w ramach dwumiesięcznego programu letniego realizowanego na George Mason University  (Washington DC). Szczegóły w załączeniu.
Zachęcamy studentów do złożenia aplikacji – w przypadku pytań, proszę o kontakt z dr Agnieszką Piekutowską (piekutowska@uwb.edu.pl)

Scholarship