Wydział Ekonomii
i Finansów

STAŻE NA UNIWERSYTECIE W GRODNIE

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą staży Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Grodnie.