Wydział Ekonomii
i Finansów

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej