Wydział Ekonomii
i Finansów

PROGRAM DLA STUDENTÓW WYJAZDU DO JAPONII

Zachęcamy studentów do zapoznania się z Programem MIRAI, który umożliwia krótkoterminowy (ok. 10 dni) pobyt studentów z Europy w Japonii, którzy studiują m.in. międzynarodowe stosunki polityczne, ekonomię, bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe,  studia azjatyckie, japonistykę, studia wschodnie lub inne pokrewne dziedziny.

                                                      

Program MIRAI ma na celu promowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia między społecznością japońską i europejską, promowanie globalnego zrozumienia gospodarki, społeczeństwa, historii Japonii, w tym różnorodności kulturowej i politycznej.

 

Program przewiduje, m.in.:·         Uczęszczanie na wykłady o języku, polityce, ekonomii i społeczeństwie Japonii oraz dyskusje z japońskimi studentami na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Japonii.·         Wizyty w instytucjach edukacyjnych, przedsiębiorstwach wysokich technologii oraz zwiedzanie miejsc związanych z kulturą Japonii.·         Różnego rodzaju wizyty w lokalnym rządzie, zwiedzanie lokalnych zakładów przemysłowych, czy też inne doświadczenia kulturowe. Program MIRAI jest w 100% finansowy przez MOFA (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii). Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu ze strony WEiZ/UwB.              

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz on-line. Drugi etap odbywa się w Ambasadzie Japonii w Warszawie. Podczas tej części, dojdzie do rozmowy z przedstawicielami ambasady w języku angielskim. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu przychodzi drogą elektroniczną na adres mailowy.

 Obecnie należy czekać na otwarcie kolejnej edycji Programu MIRAI na rok 2019. Zachęcamy do obserwowania profilu ambasady na FB, gdzie zazwyczaj pojawiają się informacje na ten temat: https://www.facebook.com/JapanEmb.Poland/Informacje o wcześniejszych edycjach tego programu znajdują się na stronie: https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page24e_000109.html  W przypadku wyjazdu, w kwestii ubezpieczenia oraz konieczności wypełnienia przez studentów przed wyjazdem wniosku o skierowanie za granicę uprzejmie prosimy o kontakt z dr Agnieszką Piekutowską: piekutowska@uwb.edu.pl