Wydział Ekonomii
i Finansów

Pracownik naszego Wydziału kolejny raz realizuje projekt KSOW!

 

 

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE

 

W wyniku konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Uniwersytet w Białymstoku jako partner KSOW, uzyskał środki finansowe w wysokości 115 135,00 zł na realizację projektu zatytułowanego „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju”.

Projekt realizowany jest przez dr hab. Renatę Przygodzką, prof. UwB, pracownika Wydziału Ekonomii i Finansów wraz z partnerami, czyli:  prof. dr hab. Aleksandrą Badorą z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr. hab. Marianem Woźniakiem, prof. Politechniki Rzeszowskiej, dr. hab. Krzysztofem Kudem, prof. Politechniki Rzeszowskiej, dr. hab. Krzysztof Krukowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr. Jarosławem Mioduszewskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  

Celem projektu jest pogłębienie i wymiana wiedzy na temat czynników determinujących poziom wykorzystywania
w gospodarstwach rolnych Polski Wschodniej odnawialnych źródeł energii (OZE), korzyści z tego płynących oraz promocja dobrych praktyk z zakresu wykorzystywania OZE w rolnictwie.

Rezultatem realizacji projektu będą: badania dotyczące poziomu zaangażowania gospodarstw rolnych Polski Wschodniej
w wykorzystywaniu OZE poprzez badania ilościowe (badania ankietowe w 500 gospodarstwach rolnych), identyfikacja uwarunkowań/czynników determinujących rozwój OZE w tych gospodarstwach za pomocą badań jakościowych (panel ekspercki/analiza SWOT),  wskazanie korzyści płynących ze stosowania OZE w rolnictwie (analiza studiów przypadku), monografia naukowa oraz warsztaty upowszechniające uzyskane wyniki badań skierowane do rolników zainteresowanych możliwością wykorzystywania OZE w gospodarstwie rolnym.  

Odbiorcami projektu będą: rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele uczelni wyższych
i instytutów badawczych, przedstawiciele instytucji wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i sprzedażą instalacji OZE.

Projekt realizowany będzie do 31 października 2023 r.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.