Wydział Ekonomii
i Finansów

Pracownicy WEiZ realizują kolejny projekt w ramach KSOW!

Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że pracownicy naszego Wydziału, prof. UwB dr hab. Renata Przygodzka oraz prof. UwB dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, po raz kolejny realizują projekt w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE

 

W wyniku konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet w Białymstoku jako partner KSOW, uzyskał środki finansowe w wysokości 49 522,00 zł na realizację projektu zatytułowanego „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów”.

Projekt realizowany jest przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania, tj. dr hab. Renatę Przygodzką, prof. UwB oraz dr hab. Mirosławę Kozłowską-Burdziak, prof. UwB wraz z partnerami, czyli Podlaskiem Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Spółdzielnią Producentów Mleka „MLEK-ROL”.

Celem projektu jest pogłębienie i wymiana wiedzy nt. czynników determinujących trwałość oraz zdolność do osiągania korzyści płynących ze współpracy rolników w ramach grup producentów, jak również promocja dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania tych grup.

Rezultatem realizacji projektu będą: badania nt. funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie podlaskim, monografia naukowa oraz konferencja upowszechniająca uzyskane wyniki  skierowana do rolników zainteresowanych współpracą w ramach grup producentów, doradców rolnych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. 

Projekt realizowany będzie do 31 października 2018 r.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.