Wydział Ekonomii
i Finansów

Pracownice dziekanatów uczestniczyły w II Ogólnopolskim Forum Dziekanatów!

  W dniach 4-5 grudnia 2018 odbyło się II Forum Dziekanatów. Po raz drugi pracownicy dziekanatów i administracji centralnej różnych uczelni całego kraju spotkali się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wysłuchali szeregu wystąpień, uczestniczyli w warsztatach oraz dyskusjach z ekspertami (program:  http://dziekanaty.pl/forum-dziekanat%C3%B3w-4-5122018 ).
     Udział w Forum wzięło 7 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku z 3 wydziałów: Bernadeta Sikora z Wydziału Prawa; Katarzyna Fiedorow, Beata Szubzda z Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Jolanta Kotyńska, Monika Łukaszuk, Izabela Niemyjska, Ewa Wieremiejuk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
Celem Forum była integracja środowiska pracowników dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń, oraz podejmowanie wspólnych działań/projektów, mi.in. w celu poprawy wizerunku dziekanatów. Spośród już podjętych inicjatyw należy wymienić: stworzenie bazy dobrych praktyk stosowanych w dziekanatach, założenie na portalu Facebook zamkniętej grupy dla pracowników dziekanatów oraz powołanie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów http://forum-dziekanatow.pl/index.php/o-nas/o-stowarzyszeniu. Do głównych zadań Stowarzyszenia należeć będzie dbanie o interesy środowiska oraz zabieranie głosu w sprawach dotyczących opiniowania procedur i aktów prawnych dotyczących obsługi przebiegu studiów. 
    Warto dostrzec, że obecnie „dziekanaty są jedynymi jednostkami skupiającymi w sobie przepływ najważniejszych kanałów informacyjnych, mają kontakt z najbardziej różnorodnymi grupami pracowników/petentów/interesariuszy uniwersytetów oraz generują dane i informacje kluczowe dla funkcjonowania systemu jako całości”, co podczas Forum zauważył prof. UMK dr hab. Radosław Sojak.

Galeria zdjęć

 

Źródło: http://pedagogika.uwb.edu.pl/news.php?n=1678