Wydział Ekonomii
i Finansów

Powołanie Prodziekanów WEiF na kadencję 2020-2024

Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku Prof. Robert W. Ciborowski 22 lipca 2020 r. wręczył powołania prodziekanom wydziałów oraz zastępcom dyrektorów instytutów. Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Powołania na prodziekanów Wydziału Ekonomii i Finansów odebrali:

  • dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB - prodziekan ds. rozwoju
  • dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB - prodziekan ds. studenckich
  • dr Agnieszka Piekutowska – prodziekan ds. współpracy instytucjonalnej
    i umiędzynarodowienia