Wydział Ekonomii
i Finansów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2019 roku i napisanych w obszarze: Czynniki rozwoju regionalnego.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej,  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
- prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok. 
Termin składania prac upływa 30 lipca 2019 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 30 września 2019 roku 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj. 
→  Formularz zgłoszeniowy ←