Wydział Ekonomii
i Finansów

POIR vs. koronawirus

Kolejne 15 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój (POIR) trafi do naukowców na badania związane z walką z pandemią koronawirusa. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpoczęła dzisiaj nabór wniosków na sfinansowanie nowych zadań badawczych.

Dostosowujemy się do bieżących wyzwań i wprowadzamy nowe działania, które pomogą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. Dzisiaj rozpoczęliśmy kolejny nabór. Najlepsze wnioski  na sfinansowanie nowych zadań badawczych, wybrane przez ekspertów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymają dodatkowe dofinansowanie od kilkuset do miliona złotych – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Z dodatkowych środków mogą skorzystać naukowcy, którzy już obecnie realizują projekty badawczo-rozwojowe w działaniu „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” POIR, w programach TEAM, TEAM TECH, First TEAM, HOMING oraz POWROTY. O finansowanie ubiegać się może kierownik projektu wraz z jednostką naukową. Zainteresowani powinni złożyć wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie. Nowe zadania badawcze muszą dotyczyć tematyki COVID-19, na przykład zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych czy związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Zespołom naukowym gotowym podjąć się realizacji nowych zdań badawczych FNP oferuje zwiększenia dofinansowania dla już realizowanych projektów oraz ewentualne przedłużenie czasu realizacji tych projektów.

Wnioski można składać do 12 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz systemie ich oceny