Wydział Ekonomii
i Finansów

PLANOWANY TRYB KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku akademickiego, informujemy, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego planu zajęć dydaktycznych. Biorąc pod uwagę między innymi zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni przez Ministra Edukacji i Nauki w sierpniu br., planowane są zajęcia w ramach kontaktu bezpośredniego, w siedzibie uczelni.

Planiści WEiF pracują obecnie nad planem zajęć dydaktycznych, w ramach którego wyodrębnione będą dla każdego rocznika studiów dni wykładowe oraz dni, w których realizowane będą pozostałe zajęcia (np. ćwiczenia, seminaria). Pozwoli to na elastyczne dostosowanie procesu kształcenia do zmieniającej się sytuacji epidemicznej, w przypadku konieczności zmiany formy kształcenia na formę hybrydową bądź zdalną. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, plan zostanie udostępniony najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Mając świadomość korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu Studentów z prowadzącymi zajęcia, wyrażamy nadzieję, że zajęcia w tym trybie będą mogły trwać jak najdłużej. 

Do zobaczenia w październiku!

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Ekonomii i Finansów