Wydział Ekonomii
i Finansów

Pani dr hab. EWA ROSZKOWSKA, prof. UwB wiceprezesem Polskiej Sekcji INFORMS.

Miło nam poinformować, wyróżnieniu i docenieniu przez środowisko naukowe pracownika Wydziału Ekonomii i Finansów -  Pani dr hab. EWY ROSZKOWSKIEJ, prof. UwB i powierzenie Jej funkcji wiceprezesa  Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operational Research and Management Sciences).

INFORMS to międzynarodowe stowarzyszenie praktyków w dziedzinie badań operacyjnych, nauk o zarządzaniu i analiz. Członkami sekcji są pracownicy placówek naukowych (uniwersytety, instytuty badawcze), posiadający znaczny i uznany w kraju i zagranicą dorobek w zakresie rozwijania i upowszechniania metod zarządzania i badań operacyjnych.   

Serdecznie gratulujemy!