Wydział Ekonomii
i Finansów

Otwarte seminarium naukowe w Zakładzie Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo,

Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe, podczas którego swoją  koncepcję rozprawy habilitacyjnej  zaprezentuje Pani dr Anna Augustyn.
 
Temat wystąpienia:  „Instrumenty rozwoju współczesnych miast”
 
Seminarium odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 229  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.