Wydział Ekonomii
i Finansów

Otwarte seminarium doktorskie w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju 31 stycznia 2019 r.

Zakład Zrównoważonego Rozwoju  uprzejmie zaprasza na Seminarium Otwartektóre odbędzie się 31 stycznia o godzinie 14:00 w sali 304 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. 
 
Planowany porządek spotkania:
 
1. Biogazownie jako czynnik rozwoju regionów wyspecjalizowanych w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym, Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej, mgr Mariusz Nikiciuk