Wydział Ekonomii
i Finansów

Otwarte seminarium doktorskie w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych serdecznie zaprasza na otwarte seminarium doktorskie, podczas którego swoją wstępną koncepcję pracy doktorskiej zaprezentuje Pan mgr Rafał Čech

Temat wystąpienia: "Korzyści i koszty członkostwa Litwy w strefie euro"

Seminarium odbędzie się  28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 201 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.