Wydział Ekonomii
i Finansów

Otwarte seminarium doktorskie w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki 22.01.2019

Zakład Ekonometrii i Statystyki serdecznie zaprasza na otwarte seminarium doktorskie Pani mgr Julity Fiedorczuk na temat: „Pomiaru kapitału intelektualnego krajów Unii Europejskiej", które odbędzie się dnia 22.01.2019 r. (wtorek) o godzinie 15.00  w sali 306.

Badania, prowadzone w ramach rozprawy dotyczą problematyki pomiaru kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym (NIC). Głównym celem rozprawy jest opracowanie własnej metodologii pomiaru kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym i jego zastosowanie w krajach Unii Europejskiej. Propozycja podejścia konceptualno-pomiarowego stanowi nowe spojrzenie na procedurę kwantyfikacji NIC. Kwantyfikacja NIC opiera się na metodzie TOPSIS. Otrzymane wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia systematycznej kwantyfikacji zasobów niematerialnych krajów oraz dostarczają informacji na temat zróżnicowania poziomu NIC w krajach Unii Europejskiej.