Wydział Ekonomii
i Finansów

„OPTIMUM. Economic Studies” zakwalifikowane do finansowania w ramach Projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Szanowni Państwo,


Miło nam zakomunikować, że czasopismo WEiZ "OPTIMUM. Economic Studies" znalazło się na liście czasopism zakwalifikowanych do finansowania w ramach Projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Link do listy zakwalifikowanych czasopism poniżej:


https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych