Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogólnopolski konkurs dla studentów EKOinnowatorzy2020

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy 2020, który jest kierowany do studenckiego ruchu naukowego. Celem konkursu jest wyłonienie oraz wspieranie kół naukowych, projektów studenckich i studentów wyróżniających się innowacyjnymi działaniami w obszarach związanych z szeroko rozumianą energią i ochroną środowiska.

Przebieg konkursu EKOinnowatorzy 2020 obejmuje 4 etapy:
Etap 1:  Zgłaszanie udziału w konkursu
Etap 2: Szkolenia online dla uczestników projektu
Etap 3:  Gala finałowa online
Etap 4:  Wydanie pamiątkowego albumu

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, które zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych.

Więcej informacji na stronie: www.ekoinnowatorzy.pl