Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2019 r. o godzinie 15.00 w sali 201 w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania odbędzie się zebranie wyborcze celem wyboru 2 kandydatów na przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
mgr Renata Budlewska