Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomii i Zarządzania uprzejmie zawiadamia, że na zebraniu wyborczym w dniu 21 stycznia 2019 r. wyłoniono dwóch kandydatów na przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, tj.

  1. Dr Marek Kruk
  2. Dr Agnieszka Piekutowska

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Renata Budlewska