Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomii i Finansów UwB