Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej WEiF

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej WEiF
ws.
ogłoszenia wyników wyborów do Rady Wydziału w grupie nauczycieli zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, ale nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych na stanowisku dydaktycznym

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WEiF zawiadamia, że na przedstawicielki do Rady Wydziału zostały wybrane:

dr Zofia M. Karczewska

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Zofia M. Karczewska