Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej WEiF

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej WEiF
ws. ogłoszenia wyników wyborów do Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy są zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WEiF zawiadamia, że na przedstawicielkę do Rady Wydziału została wybrana:


mgr Katarzyna Fiedorow

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Zofia M. Karczewska