Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie OKW nr 16 skierowane do pozostałych nauczycieli akademickich

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16

Działając na podstawie stosownych uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z obowiązującym harmonogramem zapraszam na zebranie wyborcze w celu wyboru 1 przedstawiciela do Senatu UwB na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (tj. nauczycieli nie należących do grupy profesorów i profesorów uczelni).

Zebranie wyborcze zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym w dwóch częściach:

Pierwsza część zebrania wyborczego, której celem jest wyłonienie kandydatów na senatorów, zostanie przeprowadzona dnia 02.07.2020 czerwca o godz. 11.00 na platformie Blackoard Collaborate. Kandydaci na senatorów zobowiązani są do złożenia przewodniczącej okręgowej komisji wyborczej pisemnej zgody kandydata na kandydowanie do Senatu UwB wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków.

Druga część zebrania wyborczego zostanie przeprowadzona dnia 06.07.2020 o godz. 14.30, na platformie Blackoard Collaborate, z wykorzystaniem systemu Ankieter.

Stosowne linki zostaną przesłane drogą mailową osobom uprawnionym do głosowania.

Okręg Komisji Wyborczej nr 16 obejmuje: Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarzadzania oraz Katedrę Teologii Katolickiej.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16

dr Zofia Magdalena Karczewska