Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogłoszenie OKW nr 16 skierowane do pozostałych nauczycieli akademickich

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 16 powołana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 13.00 w sali 301 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów odbędzie się zebranie wyborcze członków Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (tj. nauczycieli nie należących do grupy profesorów i profesorów uczelni).

Okręg Komisji Wyborczej nr 16 obejmuje: Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania oraz Katedrę Teologii Katolickiej.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16
dr Zofia Magdalena Karczewska