Wydział Ekonomii
i Finansów

Nowoczesne zarządzanie biznesem

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu
w Białymstoku wraz z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zapraszają na wykład pt.:

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w godz. 9:45 – 11:15 w dniu 26.10.2021 r.
sala 316

Prowadzący: Krzysztof Droździel Dyrektor TV Student – Regionalny Koordynator NZB