Wydział Ekonomii
i Finansów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku, doktoranci oraz pracownicy naukowi mają możliwość skorzystania z programów stypendialnych oraz projektowych realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

 

Dostępne obecnie programy dla studentów (podkreślone – obecnie trwa nabór):

- Program wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej (2020/2021)
Link do opisu programu

- Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo)
Link do opisu programu

Dostępne obecnie programy dla naukowców oraz doktorantów (podkreślone – obecnie trwa nabór):

- Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej (2020/2021)
Link do opisu programu

- Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo)
Link do opisu programu

- Wymiana bilateralna naukowców (2019/2020 - wyjazdy do Chin lub Belgii) - rejestracja poprzez system informatyczny NAWA
Link do rejestracji

- Program im. Iwanowskiej (tylko doktoranci – badania naukowe lub zajęcia dydaktyczne za granicą realizowane w okresie między 6 a 12 miesiącami)
Link do opisu programu

- Program im. Bekkera (naukowcy oraz nauczyciele akademiccy – staże podoktorskie i badania naukowe w zagranicznych instytucjach)
Link do opisu programu

- Program Lektorzy (Filologia Polska)
Link do opisu programu

Dostępne programy projektowe (podkreślone – obecnie trwa nabór):

- Promocja języka polskiego
Link do opisu programu

- Program PROM
Link do opisu programu

- Promocja Zagraniczna
Link do opisu programu

- Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Link do opisu programu

- KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Link do opisu programu

 

Harmonogram naborów do wszystkich programów

 

Rejestracja do programów odbywa się poprzez system teleinformatyczny NAWY pod tym adresem.
Wymagane jest założenie konta.

 

Wsparcia w naborze do programów udziela:
Maksymilian Fiedoruk, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B, pok. 11 m.fiedoruk@uwb.edu.pl, tel. 85 745 70 19