Wydział Ekonomii
i Finansów

Nagroda im. Lwa Sapiehy